picjumbo-com_hnck1211

Ko-aktívny model

Peter Repčík / 14.6.2012

Co-Active® Coaching je postavený na osobných a profesionálnych rozvojových teóriách a ovplyvnil životy a kariéry tisícov manažerov, lídrov a koučov po celom svete. Tento tréningový program od The Coaching Training Institute je momentálne číslom 1 medzi certifikovanými programami na rozvoj koučingových schopností na svete.

Co-Active® Coaching zahrňuje veľký rezervoár nástrojov a techník a spolu s  ko-aktívnym prístup posilňuje zmenu skrze konverzáciu kouča s klientom. Ko-aktívny model je postavený na niekoľkých významných základoch:

Klient je prirodzene kreatívny, celistvý a plný zdrojov
Základným stavebným kameňom Ko-aktívneho koučingu je spoločné porozumenie kouča a klienta toho, že klient je tým, kto má odpovede na to, čomu v danom momente čelí. Kouč nie je poskytovateľom riešení, ale je určitým katalyzátorom – počúva, kladie otázky a hlavne drží klienta zodpovedného za ciele, ktoré si nadstavil. Klient je prirodzene kreatívny, celistvý a plný zdrojov – a je plne schopný vnímať, usilovať sa a dosiahnuť svoj cieľ či poslanie.

Nastavenie spolupráce (Designed Alliance)
Pred začatím spoločnej práce, klient a kouč otvorene nastavia svoj vzťah – definujú si pravidlá a očakávania, ktoré budú riadiť koučingový proces. V ko-aktívnom koučing, vzťah medzi koučom a klientom je tým, čo je najsilnejšie a má najväčšiu moc. Spoločne kouč a klient vytvárajú rezervoár spoločnej zodpovednosti, kde kouč vytvára priestor pre nové možnosti a klient je zodpovedný za svoje učenie a zmenu.

The Client’s Agenda: Fulfillment, Balance, and Process
V centre modelu sú vyjadrené tri hlavné princípy, ktoré sú nepretržite prítomné v živote každého z nás: Fulfillment, Balance,Process.

Fulfillment
je klientova úroveň spokojnosti, naplnenia v každom aspekte a momente jeho života. Fulfillment vyjadruje ľudskú túžbu nasledovať vlastnú víziu a žiť svoj život v súlade so svojimi najhlbšími hodnotami.
Reflektuje tvoj život tvoje najhlbšie hodnoty? Kým si? Čo chceš vytvoriť? Kým sa stávaš?

Balance
je klientova schopnosť vedome si voliť takú voľbu, na ktorej klientovi najviac záleží a dáva mu zmysel. Balance vyjadruje klientovu schopnosť vedome riadiť svoj život radšej ako byť riadený okolnosťami.
Čomu hovoríš áno? Čomu hovoríš nie? Čo sa zmení, keď zmeníš svoj pohľad na danú situáciu?

Process
je klientove vnímanie jeho vlastného učenia a rozvojovej krivky. Process vyjadruje schopnosť klienta naplno prežívať prítomný moment a naplno prežívať život v súčasnom období.
Kde si teraz – zaseknutý v klietke, tancujúci v ohni, stojaci pred posledným vrcholom?

Viac informácií o Co-active Coachingu nájdete v knihe Co-Active Coaching.