Sales Director SK (VAD)

Bratislava

1.12.2017
Misia: stáť v čele obchodného a presales tímu na Slovensku, prebrať kľúčové business development aktivity a rozvíjať svoj tím a firmu
Vízia: dlhodobo rozvíjať Veracomp na Slovensku ako preferevaného security/netowrking distribútora s víziu stať sa vo svojom zameraní jedničkou na trhu

Veracomp na Slovensku rastie. Už teraz je stabilným distribútorom značiek ako Huawei, Fortinet, Red Hat či Log manager. Spoločnosť už dlhé roky riadi Petr Janda, CEO českého Veracompu. Bohužial s rozmachom českej pobočky mu už neostáva čas na Slovensko  a potrebuje delegovať niektoré riadiace funkcie na nového človeka  – Sales Directora. Petr si stále ponechá finančné a strategické riadenie firmy, ale vedenie obchodu, tímu, marketingu a aj niektorých strategických rozhodnutí, chce delegovať dalej. Rola ktorá sa obsadzuje bude mať tým pádom dva hlavné rozmery – obchod  a vedenie ľudí. Z obchodnej stránky je potrebné, aby kandidát vedel predávať IT riešenia, rozumel IT bezpečnosti, mal skúsenosti s predajom k enterprise zákazníkom. Z podhladu vedenia tímu by mal kandidát disponovať hlavne integritou, sebareflexiou, schopnosťou pomáhať druhým a vediet ich viesť určitým smerom.
Šancu majú skúsení manažéri, ktorí sa neboja znova vstúpiť do obchodu, ale aj IT obchodníci, ktorí túžia po novej kompetencii – vedení tímu.

Čo budete robiť

Sales:
 • Business development zameraný na nových zákazníkov (enterprise) / partnerov
 • Hľadať potencionálne nové brandy, crosselly, partnerstvá
 • Mať pod dohľadom plnenie plánu pobočky i obchodníkov
 • Prezentácie pre partnerov a koncákov
 • Doručovať spokojnosť pre partrnerov/vendorov tz. držať kvalitu odvedenej práce a podpory
Vedenie ľudí:
 • Viesť a riadiť obchodný a presales tím (7 ludí)
 • Rozvíjať a mentorovať Business Development Managerov, pomáhať im so stratégiou, marketingom, rozvojom produktu
 • STARAŤ sa o ľudí a byť tam pre nich
 • Spájať ludí a nie ich rozdelovať
 • Nábor nových ľudí
 • Budovať kultúru Veracompu založenú na pokore a sebareflexii

Čo je k tomu potreba:

 • Človeka, ktorý sa riadi svojimi hodnotami
 • Silný ťah na bránku
 • Solution selling skúsenosti od IT vendora/partnera/distributora
 • Znalosti networking /security technológií
 • Schopnosť obhájiť svoje kroky/rozhodnutia pred vedením z ČR
 • Konzistentnosť a integrita

Čo za to:

 • Prácu vo firme kde na ľudoch záleží
 • Mentoring od českého CEO
 • Reálne splniteľné plány za veľmi dobrú odmenu
 • Možnosť formovať IT distribútora + veľká miera zodpovednosti
 • Možnosť nastúpiť do niečoho rozbehnutého a udávať tomu ďalší smer a rýchlosť
 • Benefity – školenia, rozvoj, auto, telefon …

Štítky:

business development / vedenie tímu / rozvoj partnerskej siete / mentoring / vedenie na základe hodnôt

Chci tuto pozici