picjumbo-com_hnck1211

Riaďte svoju kariéru (a myslím to vážne)

Peter Repčík / 6.9.2012

Regus pred pár dňami publikoval zaujímavý prieskum, ktorý sledoval stres u zamestnaných ľudí. 46% zamestancov sa v prieskume zverilo, že ich úroveň stresu sa v priebehu minulého roku zvýšila. Z toho 56% ľudí zdôvodňuje zvýšenie svojho stresu samotnou prácou, 30% ľudí vzťahmi so svojimi nadriadenými a 24% ľudí nedostatkom osobných financí.

Zaujímavá informácia. Viac ako polovica ľudí zažíva v práci neustály stres (zaujímalo by ma, čo pod slovom stres rozumejú – mne skôr naskakuje slovo nespokojnosť alebo nešťastnosť , ktoré sú založené na pocitoch), ktorý sa stupňuje a je spôsobený prácou samotnou, nadriadenými alebo financiami. Táto ich pracovná „nespokojnosť“ sa prenáša aj do ich súkromia a prináša nespokojnosť so životom samotným.

Mne z toho vychádza pár vecí:

  1. Firmy nie sú ochotné dostatočne platiť „tých dole“ a existuje enormý rozdiel medzi platmi vrcholových manažérov a radových zamestnancov
  2. Ľudia robia prácu, ktorú nemajú radi resp. ktorú musia robiť
  3. Veľmi sa podceňuje leadership a schopnosť nadriadených slúžiť podriadeným – pomáhať im k úspechu a k dosahovaniu ich cieľov

A cesta z toho von?

Je naivné myslieť si, že sa vo firmách niečo zmení. Čakať a dúfať, že si vás niekto všimne, bohužiaľ nepomôže. Musíte si všimnúť sami seba. Inými slovami povedané začnite riadiť svoju kariéru – cielene, na základe toho, v čom ste dobrí a čo máte radi.

Začnite robiť to, čo Vás baví a pracujte na tom, aby ste sa v danom obore stali profesionálmi. Ak radi píšete, začnite písať, publikujte, cibrite svoju spisovateľskú zručnosť. Ak radi pomáhate ostatným, začnite hľadat cesty ako pomáhať ostatným. Túto svoju vášeň môžete dočasne kombinovať so svojím zamestnaním a neskôr sa osamostatniť.

Staňte sa lídrom pre samých seba a cielene sa posúvajte vpred. Krok po kroku. Ukážte svetu, že ste odborník na určitú tému. V ten moment začnete byť pre ostatných zaujímavý a budú ochotní za vaše služby platiť. A nie málo.

Peter