picjumbo-com_hnck1211

Výber najlepších CV za rok 2014

Peter Repčík / 26.10.2014

CV je vstupenkou na pohovor. Počujete to stále. Ako však pripraviť takéto CV, ktoré atraktívne predstaví vaše prednosti, zručnosti a schopnosti? Tento rok som pracoval s kandidátmi na mnohých Cévéčkach a vybral som pre vás 3, ktoré považujem za najlepšie.

*Osobné a profesné údaje kandidátov v CV boli zmenené. Texty sú však autentické a môžete sa nimi inšpirovať.

Projektový manažér

Poviete si, pripraviť CV pre projekťáka je ľahké. Spravíte zoznam projektov a je to. Toto zadanie však bolo ťažšie, pretože kandidát sa chcel posunúť práve z role PM do role CIO/IT managera. Ako teda upraviť CV tak, aby odrážalo obe roviny práce – projektovú a manažérsku? Základom bolo v prvom rade nájsť a ukázať kandidátove manažérske schopnosti.

Pri projektovej práci ste často v situáciách, kedy riadite a vediete. Preto je hneď za zhrnutím časť, ktorá poukazuje na manažérske schopnosti kandidáta. Dalšia sekcia taktiež priamo podporuje manažérsku rolu – Key Skills ukazujú kľúčové schopnosti v troch základných oblastiach IT managementu. Potom nasleduje kariérny výpis pozícií s veľkým dôrazom na SMART ukazatele a dosiahnuté výsledky – dôležité dáta sú vyznačené tučným písmom, aby vystúpili z textu a boli ľahko čitateľné.

Grafický layout som obohatil o červenú farbu. Jej cieľom je zaujať a sprehľadniť CV.

CV project management page 1 CV project management page 2 CV project management page 3

 

Senior Sales Manager

Kandidátka mala CV na jednu stranu a chcela ho takto aj udržať. Po rozhovore s ňou mi však jednostránkové CV v jej prípade nedávalo zmysel. Chýbalo by tam množstvo zaujímavých informácií. CV sme nakoniec koncipovali nasledovne – prvú stranu sme využili len a len na prezentáciu pracovných výsledkov a na druhú stranu sme dali menej podstatné veci ako vzdelanie, adresu. Zvyšný priestor na druhej strane sme vyplnili referenciami, ktoré môžu byť výborným podporným čítaním, ak prvá strana zaujme.

CV je znova plné konkrétnych údajov ako mená zákazníkov, čísla,  výsledky. Toto CV je s fotkou. Tá je veľmi jemne zasadená do CV a neruší celkový dizajn CV. Vedľa fotky je sekcia kľúčových slov, ktoré kandidátka použila aj na svoj LinkedIn profil.

CV sales team management page 1

Strana 1

CV sales team management page 2

 

Strana 2

 

Top Executive / Business Development Manager

Vytvoriť toto CV nebolo ľahké, pretože kandidát má veľmi širokú paletu profesných skúseností a zručností. Nakoniec sme CV finálne zacielili na dva kariérne smery – business development rolu (mix obchodu, product managmentu a projektového riadenia) vo väčšej spoločnosti a top executive rolu v menšej spoločnosti.

Po zacielení sa CV v podstate tvorilo samo. Vytvorili sme sekciu dosiahnutých výsledkov a tú sme rozdelili na tri sekcie: produktová stratégia, tímové riadenie a leadership.

V CV som zmenil font, aby vynikla typografia a odlíšila sa od iných „typických“ fontov (Arial, Calibri). V tomto prípade som použil fonty z rodiny DIN Pro.

Kandidát si vytváral CV pre budúcnosť, nie pre aktuálnu potrebu. Vytvorený profil by ho mal komplexne predstaviť a vyzdvihnúť jeho prednosti a skúsenosti.

CV top executive page 1

Strana 1

CV top executive page 2

Strana 2

CV top executive page 3

 

Strana 3

 

Na základe týchto CV sme následne tvorili LinkedIn profily. Ale to už je iný príbeh :).

Peter