picjumbo-com_hnck1211

Work 2.0

Peter Repčík / 19.11.2012

Poslednou dobou rozmýšľam nad tým, ako rýchla zmena doby ovplyvňuje pracovný trh, požiadavky na kompetencie pracovníkov a systém ich vedenia a riadenia. Budúcnosť je v individualite, podnikateľskom prístupe a slobode v práci.

Priznajme si to, za posledných 10 rokov sme zaznamenali niekoľko významných trendov – obrovský technologický pokrok, ktorý prináša napríklad prácu z domova, internetové firmy,  prácu na flexibilný pracovný úväzok, malých podnikateľov – slobodné firmy, ktoré poskytujú volnosť pre zamestnancov, sebarealizáciu, zodpovednosť za vlastné výsledky – či stále väčšiu konkurenciu a väčší boj o zákazníka, ktorý nikdy nebol taký veľký a významný. Svet sa mení. A my sa budeme meniť s ním. Tí, ktorí to pochopia ako prví, budú mať na ružiach ustlané. Tí, ktorí budú mať so zmenou problém, zistia, že sa zrazu ocitli na poslednom mieste, čo sa týka žiadanosti a atraktivity pre zamestnávateľov nového storočia.

Tu je prehľad toho, čo považujem za dôležité, aby ste v 21.storočí uspeli:

Čo sa cenilo v 20.storočí
Čo sa cení  a bude ceniť v 21.storočí
Stabilita (istota a stálosť)

Cenili sa ľudia, ktorí nastúpili do práce a dokázali na pracovnom mieste vydržať 20 rokov.  Nápodobne si zamestnanci cenili stálych zamestnávateľov, ktorí im poskytli možnosť celoživotnej práce.

Flexibilita a schopnosť zmeny

Táto doba sa mení rýchlo a bude sa meniť ešte rýchlejšie. Šancu na úspech majú len tí, ktorí sú flexibilní vo svojom vnímaní, premýšlaní a konaní. Zároveň mám pocit, že prichádza doba zmeny zamestnaní – z oboru do oboru, z firmy do firmy, z projektu na projekt.

Rob, čo ti povedia

Cenilo sa „súhlasenie“ a „poslušnosť“. Hľadali sa ľudia, ktorí sa nepýtali, nerobili problémy a neboli prehnane iniciatívny.

Podnikateľský prístup

Schopnosť nachádzať a tvoriť životaschopné projekty, tie riadiť a viesť ich k úspešnému fungovaniu. Ceniť sa bude hľadanie príležitostí, inovovanie, tvorba stratégií a zviditeľnenie sa.

Splyň s davom, zapadni a nevyčnievaj

Boli sme učení, aby sme boli „normálny“ a „takí istí“, aby sme neboli tí, ktorí rozvíria hladinu. Príslušnosť organizácii bola dôležitejšia ako individualita.

Vyčnievaj, zaujmi, odlíš sa

Prichádza doba, kedy opak bude pravdou, kedy „vyjadrenie individuality a autenticita“ sa stane novou normou. Úspech v 21. storočí budú mať práve tí, ktorí na seba budú vedieť upozorniť, ktorí nebudú nosiť spoločenské masky a tí, ktorí sa nebudú báť ukázať, kým naozaj sú.

Vzťah nadriadený – podriadený

(formálna hierarchia, využívanie postavenia na dosiahnutie moci). Veľký dôraz sa v minulosti kládol na hierarchiu, na to, kto je šéf a kto podriadený.  Šéfovia využívali svoju moc a pristupovali k podriadeným ako k deťom. Myslím, že tento prístup čoskoro prestane byť tolerovaný.

Partnerský vzťah

(neformálna hierarchia – viac než postavenie sa cení schopnosť partnerského vzťahu) 21. storočie bude dobou partnerského vzťahu nadriadeného s podriadeným a bude sa vyznačovať tým, že lídri budú na oboch stranách tohto vzťahu.

Predávajú vyvolený

Predaj bol v minulom storočí doménou obchodníkov. Ostatní boli predajom nedokntnutí.

Predáva každý

Každý bude cítiť potrebu predať sa – predať sa na interview, predať svoje schopnosti, svoje výsledky, svoj nápad, svoj business. S predajnými schopnosťami sa automaticky spojí schopnosť komunikovať, argumentovať, diskutovať a počúvať – čo bude v novom storočí kľúčom k úspechu.

Práca ako príjem

Práca sa vnímala ako zdroj príjmu. Pracovali sme pre peniaze.

Práca ako prirodzený spôsob vyjadrenia sa

21.storočie prináša stále väčší a väčší priestor na uplatnenie vášho talentu a možnosť jeho prepojenia s dalšími činnosťami, ktoré vás bavia. Ľudia začínajú v prvom rade hľadať prácu, ktorá ich baví a až na druhé miesto začínajú stavať príjmy.

Nahraditeľnosť

Keď sa nejaká súčiastka v stroji pokazí, jednoducho sa vymení za novú. To isté platilo aj vo firmách. Ak chceme ľahko vymieňať ľudí, musia byť nahraditeľní.

Nenahraditeľnosť

Vaša cena v novom storočí bude závislá na tom, či ste nenahraditeľný. Inými slovami budete úspešný, keď budete v niečom naozaj ale naozaj dobrí a ľudia si vás budú platiť práve za to, že ste v niečom výnimočne dobrý.

Management

Systém, ktorý fungoval na princípe – bude tu jeden človek, ktorí bude dohliadať na to, aby ostatní robili, to čo majú a tak, ako majú. Zamestnanci boli vnímaní ako deti, na ktoré je treba mať neustále pod dohľadom.

Leadership a Self-management

V novom storočí sa bude čoraz viac a viac presadzovať systém, v ktorom budú samotní zamestnanci zodpovedný za svoj výkon, sami sa budú riadiť a management, ktorý kontroloval sa zmení na leadership, ktorý bude posilňovať kompetencie a talent podriadených a zároveň bude ukazovať víziu a smer.

 

Uvítam Vaše názory na túto veľmi zaujímavú tému.

Peter